Start

Videokonferencje

W ramach prowadzonych przez nas projektów biznesowych obecnym i przyszłym Partnerom możemy zaoferować nowoczesne i wygodne formy komunikacji poprzez wykorzystanie videokonferencji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie kosztów związanych z Help Desk AMOLA System, przy jednoczesnym uzyskaniu znakomitej jakości dźwięku i obrazu prowadzonego na odległość spotkania, a także możliwość jego zarejestrowania.

Ponadto dzięki wykorzystaniu możliwości oferowanych przez system videokonferencji możemy zaproponować Państwu udział w interesujących i interaktywnych szkoleniach (zobacz: Szkolenia Komercyjne)

Szkolenia komercyjne

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim dla firm, instytucji oraz banków działających na rynkach finansowych. W ten sposób chcemy przygotować te podmioty do prowadzenia skutecznej i konkurencyjnej działalności. W ramach prowadzonych cyklów szkoleń staramy się przekazać wiedzę dotyczącą skutecznych technik sprzedaży, jak również konsekwencji nowych regulacji prawnych będących następstwem unifikacji z regulacjami europejskimi.

W trakcie dynamicznego rozwoju Spółki Accoona znacznie poszerzyliśmy bazę oferowanych szkoleń komercyjnych i dostosowaliśmy je do aktualnego zapotrzebowania ze strony rynku. Dzięki temu możemy służyć wiedzą i wsparciem firmom, instytucjom i osobom prywatnym związanym nie tylko z branżą finansową. W przypadku szkoleń komercyjnych istotne jest to, że oczekiwany zakres tematyczny deklarowany jest (bądź opiniowany) przez zleceniodawcę.

Rzetelne Biuro Usług Płatniczych

W ramach projektu Rzetelne Biuro Usług Płatniczych zajmujemy się kompleksową obsługą instytucji obowiązanych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasi Partnerzy mogą w ramach współpracy m.in.

1. Uzyskać dostęp do Systemu informatycznego AMOLA SYSTEM, za pomocą którego przygotują wszystkie wymagane przepisami prawa raporty i analizy oraz wyślą je w sposób automatyczny.

2. Uczestniczyć w cyklu interaktywnych szkoleń internetowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i ustawy o usługach płatniczych oraz uzyskać wymagane ustawą certyfikaty kwalifikacyjne.

3. Otrzymać licencję nowoczesnego programu kasowego Sezam 2.0 Professional posiadającego niezbędne funkcje do szybkiej i sprawnej obsługi przelewów, a także funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem PPP.

4. Alerty zawierające najważniejsze informacje na temat usług płatniczych i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na każdym etapie współpracy.